SVEFO uppdrag

  • SVEFO är en ideell förening som samlar fotoklubbar inom ett definierat geografiskt område = Östra Svealand. SVEFO som förening ska främja medlemsklubbarnas intresse och passion för fotografi genom att gemensamt bedriva ett aktivt samarbete mellan dess medlemmar i syfte att utveckla det gemensamma intresset för fotografi. Detta utifrån en årsplan som arbetats fram genom klubbledarträffen (vad)
  • SVEFOS samlade kompetens och bredd inom amatörfotografering utgör en stark bas för att utveckla medlemmarnas verksamhet genom att aktivt dela och sprida den mellan klubbarna (varför)
  • SVEFOS styrka i att representera ett större sammantaget antal personer ska användas för att uppnå gemensamma fördelar för dess medlemmar i olika sammanhang tex sponsorskap, föreläsare, reducerade avgifter etc. (varför)
  • SVEFO skall förhålla sig till RSF (riksorganisationen) så att en naturlig balans mellan riks och distriktsorganisationen upprätthålls (SVEFO har ställning som distrikt inom RSF) (varför)