Roller och Ansvar

Roller och Ansvar

Styrelsens formella ansvar (hur)

  • Styrelsens formella ansvar:
  • Ansvariga för föreningens medel och förvaltning
  • Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning
  • Genomför årsstämman enligt stadgarna

Representera SVEFO gentemot RSF

Styrelsens övriga ansvar och aktiviteter (hur)

  • Upprätta och underhålla en uppdaterad hemsida med aktuell och relevant information och innehåll (utse innehållsansvariga, redaktör, webbmaster)
  • Hålla e-post konto och telefon för medlemskontakt

Medlemmarnas (klubbarnas) ansvar (hur)

  • Representanter för klubbarna deltar i årsstämman
  • Tillhandahålla representanter till styrelsen
  • Tillsammans med styrelse tillse att det finns fungerande kommunikation mellan klubbarna i distriktet